Сградна автоматизация

Модерна многофункционална сграда е комплекс на инженерни системи, които осигуряват максимален комфорт за бизнес и отдих. Автоматизация на инженерни системи на сградата позволява да се обедини всички подсистеми в едно цяло, което осигурява тяхната надежна и ефективна работа. Обикновено, системите на управление се инсталират в нови сгради или пък в процеса на възстановяване, когато се променят остарелите системи за управление.

Автоматизирана система за управление позволява бързо да се получава точна информация за работа на всички инженерни системи на сграда. Тя прави сложна инженерно-техническа конструкция по-проста и по-ясна и осигурява своевременно отстраняване на неизправности в случай на извънредни ситуации. Системата на сградна автоматизация гарантира нормално функциониране на обекта в процеса на управление на различните инженерни системи, а също така комфорт и безопасност на обитатели на сградата. Система за сградна автоматизация ви дава реален контрол върху вашата сграда.

Ние предлагаме система, която обединява цялото оборудване в сградата, организира информация по най-логичния начин, и ви я предоставя когато имате нужда от нея.

Какво дава инсталация на системата за сградна автоматизация?

Използването на автоматизирана система за управление на сграда (BMS) и ресурсоспестяващи системи (EMS) ви позволява:

  • да постигнете икономия на енергоресурси (вода, топлина, студ, въздух, електричество) до 40% чрез работа на система в най-икономичния режим, и автоматично прехвърляне на сградата от дневен на нощен режим (понижаване на температура в помещения, изключване на светлини, климатици и др.) или работа в зависимост от сензори на присътствие на хората и качество въздух (ниво на CO2) (системата се включва когдато в зоната има хора и има необходимост за промяна на параметрите на въздуха - повече на чист въздух, по-ниска или по-висока температура и т.н.);
  • да намалите до 3 пъти разходите за екипа на експлоатация на сграда, да намалите разходи за ремонт на оборудване и да удължите работния живот на оборудване чрез постоянен мониторинг на параметрите на инженерни системи и навременно информиране на дежурни служители за всички отклонения в параметрите и сривове във работата на системата на управление на сграда;
  • да създадете база на оборудване, което има ограничен жизнен цикъл, за предупреждаване на оператора за необходимостта на подмяна на оборудване, за насрочване на ремонт или за поръчка на оборудване за замяна;
  • да увеличите 2 пъти срока на безпроблемна работа на инженерни системи за сметка на автоматично поддържане на оптимални условия за работа на оборудване и използване на надежден хардуер;
  • да анализирате работа на оборудването, действия на оператора на база на архивни данни; да проучвате причини за възникване на злополуки и да въведете промени на алгоритъм на системата на база на нова информация;
  • да намалите заболеваемост на сътрудници за сметка на създаване на комфортна среда за тяхната работа;
  • да правите мониторинг на няколко обекти от единия диспетчерски център, като по този начин да намалите разходите за обслужващ персонал; също не трябва да държите резервни части на всеки обект.
 
picture
Ние в социалните мрежи:

Contact info

Phone: +35 989 2371313
Email: info@vstechnologies.eu
Address: Virbitsa, №3
Sofia, Bulgaria (BG), 1504