Енергиен мениджмънт и ефективност

Енергийна ефективност - е способността да се осигури същото ниво на енергийния комфорт с използване на по-малко енергия. Постигане на енергийна ефективност става възможно с помощта на енергиен мениджмънт използвайки наблюдение, контрол и оптимизация на енергията на сградата.

При прилагане на различни енергоспестяващи технологии собственици на сгради и обществеността като цяло могат да получат различни икономически и екологични бонуси:

  • Намаление на оперативни разходи: енергийна ефективност води до драстично намаляване на употреба на енергийни ресурси, което на свой ред води до значителна финансова икономия в дългосрочен план. Парите, които щяха да бъдат изразходвани за комунални услуги, могат да бъдат използвани за други цели;
  • Увеличаване на цени на недвижими имоти: ниски разходи за експлоатация при растящи цени на енергията и лесна поддръжка увеличават стойност на ефективни сгради;
  • Намаляване на износване на оборудване: ефективни сгради имат по-малко натоварване на отопление и охлаждане, което позволява да се намалят разходи за поддръжка на оборудването и да се удължи експлоатационния му живот;
  • Повишена производителност на служителите: продуктивността на служителите в голяма степен зависи от условия на околната среда в стаята и е много по-голяма, когато приложени принципи на енергийноефективен контрол върху температура, вентилация и осветление;
  • Намаляване на производство и емисия на парникови газове: около 40% от всички емисии на въглероден диоксид (статистика за САЩ) е резултат от използване на енергия за отопление, охлаждане и осигуряване на сгради с топла вода. Тези замърсители допринасят значително за глобално изменение на климата, предизвикват проблеми с качеството на въздуха и представляват опасност за човешкото здраве. Прилагане на енергийно ефективни технологии и практики спомага за намаляване на вредните емисии.

Компании отдавна се занимават с управлението на потребление на енергия, но едва наскоро това се превърна в корпоративен приоритет. Енергиен мениджмънт започна да се разглежда не като източник на разходи, но като източник на печалба.

Тъй като ефективното управление на енергията може да подобри доходността на бизнеса, обсъждането на вопроси на консумация на енергия все по-често става на ниво на заседанията на съвети на директори на големи корпорации.

След като възможностите за ръста на печалби са установени, необходимо е да се обосноват и да се приложат съответните проекти. Развитието на проекта включва точни оценки на разходи и предимства, както и оценка на практически въпроси и проблеми на безопасността на околната среда.

Действия за постигане на положителни резултати могат да съдържат промени на процеси, конфигурация и подмяна на оборудването. Обаче този потенциал максимално се реализира с въвеждането на система за енергиен мениджмънт (EMS). EMS е ключов елемент за ефективно управление на енергията. Съвременните системи на енергиен мениджмънт тясно интегрират хардуерни и софтуерни решения, предназначени специално за автоматизиран контрол и мониторинг на отопление, вентилация и кондициониране (HVAC), осветление и други системи на сграда (групи от сгради), като университетски кампуси, офисни и промишлени сгради.

Тези системи, въз основа на наблюдение, анализ на ефективност и система за отчетност на всички нива на организацията, дават абсолютна сигурност, че се използват всички налични предимства.

 
picture
Ние в социалните мрежи:

Contact info

Phone: +35 989 2371313
Email: info@vstechnologies.eu
Address: Virbitsa, №3
Sofia, Bulgaria (BG), 1504