Интелигентна сграда

Сфера на интелигентни сгради, интелигентни къщи, системи за сградна автоматизация (BMS) включва голямо разнообразие от технологии за търговски, промишлени, институционални и жилищни сгради, включително системи за енергиен мениджмънт и управление на сгради.

Функция на системата за управление на сградата има основно значение за концепцията на "интелигентна сграда", чиято цел е контрол, мониторинг и оптимизация на системите:

  • осветление, отопление, електроснабдяване, сигурност, аудио-визуални и развлекателни системи, вентилация, филтриране на въздух и контрол на климат и т.н.;
  • контрол и отчитане на време и присъствие (включително преместване и наличие на служителите на работните им места).

Потенциалът на тези концепции и технологии е огромен, и развитието на интелигентни сгради има огромно влияние върху нашия бизнес и личен живот.

Въздействие върху планиране и управление на недвижими имоти има огромен потенциал. Всеки управител на обекта, който си мисли за модернизиране и обновяване на сграда, също трябва да обмисли възможности, предоставени от технологиите и концепциите на интелигентни сгради.

Същността на системата за управление на интелигентна сграда са технологии за управление, които позволяват да интегрират, автоматизират и оптимизират инженерни системи и оборудване. Това осигурява получаване на пълна структурирана информация за службите на управление на съответната сграда.

Интеграцията на различни сградни системи им позволява да общуват помежду си чрез системата за контрол, което на свой ред, позволява да управлявате контакти и алгоритми на работа от контролната зала.

Развитието на системи на интелигентни сградни е фокусирано върху това по какъв начин сгради и свързани с тях технологии, продукти и услуги трябва да се развиват за да отговарят по най-добрия начин на възможностите и предизвикателствата на бъдещето.

 
picture
Ние в социалните мрежи:

Contact info

Phone: +35 989 2371313
Email: info@vstechnologies.eu
Address: Virbitsa, №3
Sofia, Bulgaria (BG), 1504