Проекти, изпълнени от специалисти на «ВС Технолоджис»:


Проект на сградна автоматизация за частна резиденция

«ВС Технолоджис» успешно приключи проекта за изграждане на система за автоматичен контрол на отопление и вентилация на частно имение (3 500 кв. м.).

Целта на проекта - да се осигури надеждна работа на системи за отопление и вентилация. Основната характеристика на реализирания проект е възможност:
да се упражнява централизиран контрол и управление от контролната зала;
да се гледа текущето състояние на системи;
да се анализират и да се сравняват данните от системите, възможни аларми, техните причини и последствия, както и прекомерно или икономично използване на енергийните ресурси. Това позволява да се намали присъствието на служителите в сградата.

Системата е изградена с помощта на програмируеми логически контролери DDC, под управление на софтуер CBAS (Computrols Inc.), който обединява всичките PLC в една система за автоматизация.

Системата работи по различни видове алгоритми: "домакинът в къщата", "икономичен режим" или индивидуален (операторът решава, как ще работят системите).

Списъкът на системите:

Изграждането на система за автоматизация в сградата ще позволи не само да се осигурява по-добър контрол върху инженерните системи на сградата в зависимостта от нуждите на собствениците, но и значително да се спестява енергия и своевременно да се предотвратяват евентуални инциденти.

Реализираният проект позволява лесно да се направи увеличаване на системата (каквото и правим в момента), а също и да се провежда мониторинг на обекта. Системата се позволява управление през iPad.


Проект на сградна автоматизация

«ВС Технолоджис» завършва проекта за изграждане на система за автоматизирано управление на инженерни системи на фабрика за захарни изделия "Престиж 96", Велико Търново (15 900 кв. м.).

Целта на проекта - да се предостави получаване на информация (график) за инженерни системи на обекта и контрол върху климата в офисната част. Основната особеност на този проект е възможност да упражнява контрол върху състоянието на инженерното оборудване и потреблението на енергия. Централизирано управление и контрол от контролната зала позволява да намали присъствието на персонала. Системата контролира текущо състояние на оборудването, записва всички аварийни състояния на оборудването, дава звукова и визуална аларма на оператора. Системата на BMS позволява алгоритъма на работа да се промени след анализ за определен период и да се сравняват данни за работа на системите с различни настройки. Също така системата дава възможност за избор на най-добрия начин за запазване на потреблението на енергия.

Системата се базира на програмируеми логически контролери WAGO, под управление на софтуера Vista (от Schneider Electric), който обединява всичките PLC в единна система за автоматизация.

Системата упражнява контрол върху инженерно оборудване чрез ModBus протокол, управление на оборудването се извършва със техните собствени контролери.

Списъкът на системи за контрол:

Списъкът на системи за контрол и управление:

Въведена система на сградна автоматика дава възможност за изграждане на система за енергиен мениджмънт на обекта.


Проект на система на Умна къща

Фирмата ни приключи проектирането на системата на "умна къща" за частна къща с площ 1150 кв.м.

Системи на управление, обхванати от проекта:

Обхват на системите:

Управление на осветлението, натоварването на електрическите контакти, отоплението, охлаждането и щорите са изградени на базата на KNX / EIB.

За системните KNX устройства беше избрано оборудване на базата произведено от ABB (като: димери 6197/14-101-500, реле SA/S 4.10.1, управление на отопление ES/S 4.1.2.1, управление на щорите JRA/S 8.230.5.1 и др.). В таблата за управление са монтирани около 90 устройства KNX (димери, актатори и т.н.). Всичко KNX оборудване е монтирано в 5 KNX табла които са в мазето, за да намали шума при превключването. Във всеки един климатик са монтирани интерфейсни модули за връзка на климатика и KNX (общо 22 бр.), модел DK-RC-KNX-1 производство на компания Intesis.

Ключове, рамки и аксесоарите за тях произведени от компания GIRA бяха избрани от дизайнера: сензорни ключове и термостати серия-«Sensor 3 Plus 2-gang System 55/E22», наклада за ключове серия «Rocker set, 2-gang Plus» с лазерно гравиране на посочени обозначения и рамки серия Esprit frames Glass white / чисто бял гланц.

В къщата се намират 35 термостати за контрол на климата и 126 панели за управление на осветлението, щорите и контакти.

Вентилация: контрол на смукателна вентилация, климатична камера и система за обезвлажняване на въздуха са проектирани на базата на контролери BX9000 Beckhoff с протокол ModBus/TCPIP. Системата получава сигнали за пускане на вентилацията от KNX през терминал KL6301, от ключовете или според програмираната логика. Контрол на скоростта на смукателните вентилатори през терминала KL2791 позволява системата да се балансира и да се намали шума в къщата. Влажност на въздуха в басейна се поддържа на предварително определено ниво и се контролира от сензори на влажността на въздуха в басейна.

Системи за сигурност (пожароизвестяване, система за предупреждение на проникване на територията и в къщата) са реализирани на базата на оборудване на Bolid. Пожароизвестителна система е изградена с използване на адресируеми димооптични датчици, разположени във всяка стая. Система за предупреждение на проникване в жилищна къща е базирана на базата на адресируеми магнитни контакти и PIR детектори. За да се предотврати проникване на територията, на периметъра са монтирани цифрови външни датчици, които имат две инфрачервени канали и един микровълнов канал. Сигналите от периметровите сензори се получават адресни разширителни модули. Противопожарна сигнализация изпраща сигнал за спиране на работа на вентилацията в случай на пожар. Системата има интерфейс конвертори за преобразуване на сигнали в ModBus/TCPIP с тяхна последваща визуализация за компютри или мобилни устройства.

Външно видео наблюдение. Проектът предвижда използването за външно наблюдение през камери WV-SW316LE на компания Panasonic. Тези камери са устойчиви към атмосферни влияния и имат вградено инфрачервено осветление. По периметъра са разположени 17 камери.

Intercom. За общуването в дома е изградена система за домашен интерком на базата на оборудване на фирма GIRA GIRA Surface-mounted home station video, Esprit, glass white/pure white glossy. В къщата са 7 такива панели. Също така комуникацията е възможна чрез приложения на вашия компютър.

Домофонна връзка е направена на оборудване Bpt Lynea Basic, лицеви панели с цветна камера Thangram (3 броя) се намират в близост до входовете на територията. Устройство YVCL301-3,5" COLOUR VIDEO за двупосочна комуникация, визуална проверка и отваряне на вратата се намира в стаята за охрана.

Направена е система за окабеляване на система мултирум, както и всички посочени по-горе системи за домашна автоматизация. В поекта е използвано решение за полагане на кабелите в подовата замазка, за което са използвани кабелни канали S2 19028 на Obo-bettermann.

Системата ще има визуализация и контрол чрез мобилни устройства с използване на софтуер Iridium.


picture
Ние в социалните мрежи:

Contact info

Phone: +35 989 2371313
Email: info@vstechnologies.eu
Address: Virbitsa, №3
Sofia, Bulgaria (BG), 1504