Нашите услуги

В областта на автоматизация на инженерно оборудване, «ВС Технолоджис» предлага пълна гама услуги по реализация на проекти на сградна автоматизация (BMS) и енергиен мениджмънт (EMS). За да направим това, ние:

 • предоставяваме консултации;
 • провеждаме одит на системи, реализирани от други фирми;
 • извършваме одит на система за прилагане на системата за енергиен мониторинг;
 • разработваме алгоритми за спестяване на енергоресурси;
 • проектираме системи автоматизация;
 • правим монтаж на щитове на автоматизация (MCC);
 • правим подбор и доставка на оборудване;
 • извършваме монтаж, програмиране и въвеждане в експлоатация на системи;
 • интегрираме енергиен мениджмънт в процеси на управление на дружество;
 • изготвяме графични екрани;
 • подготвяме окончателната документация за завършени инженерни работи;
 • осъществяваме гарантийно и сервизно обслужване.

Списък на системи за автоматизация:

 • отопление (топлообменници, термопомпи, соларни системи, топлинени центрове);
 • вентилация (смукателна вентилация);
 • климатични камери (AHU);
 • рекуперативни системи;
 • зонов контрол (включително влажност, температура и качество на въздуха, присъствие на хора и график за деня);
 • контрол върху качество на въздух (CO и CO2);
 • студовия център;
 • сигурност и контрол на достъпа;
 • пожароизвестяване;
 • контрол на пожарогасителни инстралации;
 • осветление (управление на осветление);
 • електрическо захранване (контрол и управление върху натоварване на линии, мониторинг на потребление на енергия, управление на потребители в зависимост от плащането им);
 • системи за контрол на използване на енергия (топлина, студ, въздух, ток, вода) и др.
 
picture
Ние в социалните мрежи:

Contact info

Phone: +35 989 2371313
Email: info@vstechnologies.eu
Address: Virbitsa, №3
Sofia, Bulgaria (BG), 1504